Wat je moet weten om via een thuisstudie een MBO opleiding te volgen

Wat je moet weten om via een thuisstudie een MBO opleiding te volgen

Wil je een MBO opleiding als thuisstudie volgen? Daar zijn zeker mogelijkheden voor! Op deze pagina geven we je meer informatie over waar je op moet letten, wat de overheid voor je doet en hoe een thuisstudie MBO er voor je uit zou kunnen zien. Leer de informatie rustig door. Hopelijk heb je aan het einde van deze pagina genoeg informatie gekregen zodat je je kunt inschrijven voor de MBO opleiding van je keuze.

 

Een MBO opleiding als thuisstudie, kan dat?

Ja, dat kan zeker. Bijna 10.000 studenten volgen bij NTI of LOI hun MBO opleiding. Tienduizend! Dat is niet weinig. Daarbij heb je de keuze uit tientallen verschillende MBO opleidingen op verschillende niveaus: thuisstudies op MBO niveau 2, 3 en 4 worden door zowel LOI als NTI aangeboden.

Het grootste deel van je MBO thuisstudie kun je thuis volgen in je eigen tijd en tempo. Maar de MBO thuisstudies hebben ook praktijkdagen. Dit betekent dat je een paar keer per jaar (dus niet iedere dag!) naar een klas toe kunt gaan. Daar leer je dan van een docent het praktische deel van je opleiding. Bovendien heb je dan de kans om je mede-studenten persoonlijk te ontmoeten.

Sinds enkele jaren bieden LOI en NTI ook klassikale MBO opleidingen aan. Dit betekent dat je regelmatig naar school gaat en daar de opleiding volgt. Voor heel veel MBO opleidingen bieden ze een keuze: een MBO opleiding als thuisstudie of klassikaal. Als je van start gaat met een thuisstudie en dit mocht om wat voor reden dan ook niet bevallen, dan kun je altijd contact opnemen met LOI of NTI om te bekijken wat er mogelijk is om de MBO opleiding klassikaal te gaan doen.

 

Welke MBO opleidingen worden het meest als thuisstudie gevolgd?

NTI en LOI bieden veel verschillende MBO opleidingen aan. Hierna volgen de top5 MBO opleidingen die bij LOI en NTI thuis gevolgd worden.

 

TOP 5 LOI MBO opleidingen

 1. MBO Doktersassistent
 2. MBO Beveiliger
 3. MBO Onderwijsassistent
 4. MBO Helpende zorg en welzijn
 5. MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang

Ga naar alle MBO opleidingen van LOI

 

Top 5 NTI MBO opleidingen

 1. MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 2. MBO Helpende zorg en welzijn
 3. MBO Apothekersassistent
 4. MBO Onderwijsassistent
 5. MBO Beveiliger

Ga naar alle MBO opleidingen van NTI

 

Wat doet de onderwijsinspectie?

De Onderwijsinspectie wordt ook wel de Inspectie van het Onderwijs genoemd. De inspectie valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Onderwijsinspectie bezoekt scholen (waaronder dus ook MBO colleges) en onderzoekt de kwaliteit van het geboden onderwijs. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen dagonderwijs en thuisstudies. MBO opleidingen van NTI en LOI moeten dus aan dezelfde standaarden voldoen als de MBO opleidingen van MBO colleges.

Is de inhoud van de MBO opleiding voldoende? Hoe zit het met examineren? En worden stagiairs goed begeleid? Dit zijn voorbeelden van vragen waar de Onderwijsinpectie naar kijkt bij de kwaliteitsborging van de MBO colleges. Alle onderzoeken en resultaten van de Onderwijsinspectie zijn openbaar. De website van de onderwijsinspectie is hier te vinden.

Wat schrijft de Onderwijsinspectie over NTI?
Zijn er mogelijke risico’s voor de onderwijskwaliteit?
We zien geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze risicobepaling is gebaseerd op een risico-inschatting voor de kwaliteit van het onderwijs, de examinering, de opbrengsten, de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers en de stabiliteit van organisatie en management.

Wat is de stand van de kwaliteitsborging van de instelling?
We concluderen dat de kwaliteitsborging op instellingsniveau bij NTI voldoende is.

En over LOI schrijft de Onderwijsinspectie het volgende:
Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de staat van de instelling komen wij tot de conclusie dat er geen risico’s in de zin van het toezichtkader zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast concluderen we dat de kwaliteitsborging bij de LOI goed is.

Dus de Onderwijsinspectie heeft geconcludeerd dat zowel NTI als LOI het goed voor elkaar hebben. Je kunt dus met een gerust hart een MBO thuisstudie bij LOI of NTI gaan volgen.

 

Zijn er bij een MBO thuisstudie vooropleidingseisen?

Net zoals er bij een reguliere MBO opleiding vooropleidingseisen zijn, zijn deze er ook voor een thuisstudie MBO. Je zult dus aan deze vooropleidingseisen moeten voldoen, voordat je van start kunt gaan.

Als je niet aan de vooropleidingseisen voldoet, dan zijn er nog enkele mogelijkheden om toegelaten te worden tot de MBO opleiding van je keuze.
NTI heeft een MBO toelatingstoets, die je op 20 verschillende locaties in Nederland kunt maken. Op basis van de uitkomsten van deze toets krijg je een bindend advies of je de gekozen MBO opleiding mag volgen.

Bij LOI heb je een vergelijkbare toets; de 18+ toets. Deze kun je op 16 verschillende locaties afleggen en als je voor deze toets slaagt, kun je starten met de thuisstudie MBO. Daarnaast kun je bij LOI op basis van een EVC-certificaat worden toegelaten. Je verworven competenties zijn met dit certificaat erkend door een door LOI geaccepteerd loopbaanadviesbureau. En als je tussen de 16 en 18 bent, kun je bij LOI een MBO opleiding volgen op basis van een verkregen startkwalificatie. Dit is een Havo-, VWO- of MBO-diploma (niveau 2 of hoger).

 

Wat is de studieduur van een thuisstudie MBO?

Het is moeilijk om aan te geven wat de studieduur is. Dit is afhankelijk van de gekozen opleiding. En de studieduur bij een opleiding is een gemiddelde. Want studeren via een thuisstudie betekent ook flexibiliteit. Hoeveel tijd kun je besteden aan je MBO opleiding? Kun je dit goed inpassen in je dagelijkse bezigheden en er iedere week genoeg uren aan besteden? Of neem je wat meer tijd, waardoor de studie wat langer duurt? Denk hier goed over na voordat je start met je thuisstudie.

 

Is mijn MBO-diploma na een thuisstudie net zoveel waard als het diploma van een MBO college?

Hier is maar één simpel antwoord mogelijk: JA!

Jouw MBO diploma, wat je met een thuisstudie hebt behaald, is net zoveel waard als het MBO diploma wat je bij een MBO college kunt halen. Dat wordt gewaarborgd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Onderwijsinspectie controleert afstandsopleiders en MBO colleges (zoals hierboven beschreven) zodat de waarde voor iedere MBO student gelijk is.

En misschien is de waarde van een thuisstudie MBO diploma nog groter, omdat je met een thuisstudie hebt laten zien over doorzettingsvermogen en discipline te beschikken. Dit zijn natuurlijk kwaliteiten die goed op je cv staan als je gaat solliciteren.

MBO diploma gehaald!

Moet ik stage lopen bij een thuisstudie MBO?

Zoals hierboven al is uitgelegd, voldoet een MBO thuisstudie volledig aan de criteria die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt aan een volwaardige MBO opleiding. Een onderdeel van elke MBO opleiding is het volgen van een stage. Dit betekent ook dat je stage moet lopen als je een thuisstudie MBO volgt. Dit klinkt misschien gek, maar het moet wel gebeuren. Stage lopen geldt voor iedere MBO opleiding. Doordat je stage loopt, pas je alles wat je geleerd hebt toe in de praktijk.

Vanuit LOI en NTI krijg je een persoonlijke stagebegeleider toegewezen. Hij of zij is je contactpersoon tijdens je stage en bespreekt met je de voortgang, hoe de ontwikkelingen zijn, mogelijke problemen, etcetera. Let er wel op dat je zelf een stageplek moet vinden. NTI en LOI kunnen je daarbij tips geven, maar je moet zelf aan de slag om een plek te vinden. Dus begin op tijd met het zoeken van een stageplek! Anders kan het zijn dat je studievertraging oploopt en dit is erg frustrerend.

Bij iedere MBO opleiding hoort ook een bepaald aantal stage-uren. Dit is een vastgesteld minimum en hier moet je aan voldoen. Deze uren verschillen per opleiding. Op de websites van NTI en LOI kun je bij alle MBO opleidingen zien wat dit urencriterium is.

 

De kosten van je thuisstudie MBO

De kosten voor je MBO opleiding zijn te vinden op de websites van NTI en LOI. Let goed op bijkomende kosten zoals inschrijfgeld en ook of alle examenkosten al in rekening worden gebracht. Dit voorkomt verrassingen achteraf.

Je kunt maandelijks betalen of je kunt er voor kiezen om het bedrag ineens te betalen. Als je hiervoor kiest, krijg je een korting.

Via de belastingdienst is het vaak mogelijk om een deel van de studiekosten terug te krijgen. Welke studiekosten zijn aftrekbaar?

 • Lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld.
 • Betaal je instellingscollegegeld? Neem dan dit bedrag. Instellingscollegegeld is het bedrag dat de onderwijsinstelling zelf heeft bepaald. Dit bedrag is hoger dan het wettelijke collegegeld.
 • Leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld voor de thuisstudie MBO. Hieronder vallen ook boeken, readers, cd-roms en software.
 • Beschermingsmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld (bijvoorbeeld om handschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming, schoenen met stalen neuzen, een helm, een kappersschort of een stofjas).
 • Kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties)
 • Je kunt uw competenties laten vastleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze moet je laten opmaken door een erkend instituut.

Let op: Computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) is niet aftrekbaar.

 

Hopelijk heb je door het lezen van deze pagina een goed beeld gekregen over de voorwaarden en mogelijkheden van een MBO thuisstudie.

 

Ga naar alle MBO opleidingen van LOI

Ga naar alle MBO opleidingen van NTI

 

 

 

 

 

Ook misschien interessant

LOI of NTI?

Thuisstudie HBO