Wat je moet weten om via een thuisstudie een HBO opleiding te volgen

Wat je moet weten om via een thuisstudie een HBO opleiding te volgen

Voor veel mensen is een HBO thuisstudie een serieuze optie. Dit is omdat een thuisstudie HBO flexibel in je drukke leven kan worden ingepast. Misschien heb je al een baan en heel erg veel praktische kennis, maar ontbreekt het je nog aan de theoretische kennis. Dan kun je een HBO opleiding volgen om hogerop te komen met een thuisstudie. HBO diploma’s kunnen helpen om te bereiken waar je voor je carrière naar op zoek bent.

Op deze pagina geven we je meer informatie over waar je op moet letten, wat de overheid voor je doet en hoe een HBO opleiding thuis er voor je uit zou kunnen zien. Lees de informatie rustig door. Hopelijk heb je aan het einde van deze pagina genoeg informatie gekregen zodat je je kunt inschrijven voor de HBO opleiding van je keuze.

 

Een HBO opleiding als thuisstudie, kan dat?

Het is zeker mogelijk om een HBO opleiding als thuisstudie te volgen. In totaal volgen ongeveer 20.000 HBO studenten bij NTI of LOI hun HBO opleiding. Twintig duizend! Volwaardige HBO thuisstudies worden in Nederland al meer dan 20 jaar aangeboden.

Je kunt je HBO thuisstudie thuis volgen in je eigen tijd en tempo. Afhankelijk van de HBO thuisstudie kan het zijn dat je ook praktijkdagen hebt om belangrijke vaardigheden te leren en oefenen.

Sinds enkele jaren bieden LOI en NTI ook klassikale HBO opleidingen aan. Dit betekent dat je regelmatig naar school gaat en daar de opleiding volgt. Voor heel veel HBO opleidingen bieden ze een keuze: een HBO opleiding als thuisstudie of klassikaal. Als je van start gaat met een HBO thuisstudie en dit mocht om wat voor reden dan ook niet bevallen, dan kun je altijd contact opnemen met LOI of NTI om te bekijken wat er mogelijk is om de HBO opleiding klassikaal te gaan doen.

 

Welke HBO opleidingen worden het meest als thuisstudie gevolgd?

NTI en LOI bieden veel verschillende HBO opleidingen aan. Hierna volgen de top5 HBO opleidingen die bij LOI en NTI thuis gevolgd worden.

 

TOP 5 LOI HBO opleidingen

 1. HBO Informatica NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 2. HBO Toegepaste psychologie NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 3. HBO Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 4. HBO Lerarenopleiding wiskunde NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 5. HBO Vertaler Engels NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie

Ga naar alle HBO opleidingen van LOI

 

Top 5 NTI HBO opleidingen

 1. HBO Toegepaste psychologie NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 2. HBO Rechten NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 3. HBO Pedagogiek NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 4. HBO Voeding en diëtiek NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 5. HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie

Ga naar alle HBO opleidingen van NTI

 

Wat doet de onderwijsinspectie?

De Onderwijsinspectie wordt ook wel de Inspectie van het Onderwijs genoemd. De inspectie valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Onderwijsinspectie bezoekt scholen (waaronder dus ook HBO colleges). Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen dagonderwijs en thuisstudies. HBO opleidingen van NTI en LOI moeten dus aan dezelfde standaarden voldoen als de HBO opleidingen van HBO colleges. De website van de onderwijsinspectie is hier te vinden.

Logo van de onderwijsinspectie Nederland

Wat betekent NVAO?

NVAO staat voor Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De voornaamste doelstelling van de NVAO is om ‘een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen’ (bron nvao.net).

NVAO logo

Wat is het verschil tussen de NVAO en de Onderwijsinspectie?

De Onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het hoger onderwijs. Ze zorgt ervoor dat HBO colleges zich aan de regels houden, dat de financiën op orde zijn en dat de continuïteit gewaarborgd is.

De NVAO is verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van de HBO opleidingen. Met andere woorden: de NVAO toetst of de HBO opleiding inhoudelijk kwalitatief in orde is. De volgende zeven punten worden door de NVAO in detail onderzocht:

 1. Beoogde eindkwalificaties
 2. Programma
 3. Personeel
 4. Voorzieningen
 5. Kwaliteitszorg
 6. Toetsing
 7. Gerealiseerde eindkwalificaties

Zijn al deze punten voldoende tot goed? Dan wordt de HBO opleiding geaccrediteerd en krijgt de opleiding een NVAO nummer. Dit is de garantie dat de HBO opleiding is onderzocht en goed bevonden. Het beoordelingsrapport van iedere HBO opleiding is in te zien op de website van de NVAO. Iedere zes jaar wordt de kwaliteit van de HBO opleiding onderzocht. Bovendien zijn alle NVAO geaccrediteerde HBO opleidingen via nvao.net terug te vinden.

Om nog een keer duidelijk te zijn: het maakt niet uit of je een HBO opleiding bij een HBO college of als HBO thuisstudie volgt; de NVAO controleert alle HBO opleidingen. Zie je een HBO opleiding zonder NVAO nummer? Dan moet je oppassen. De HBO opleiding is dan niet erkend en als je slaagt, krijg je een niet erkend diploma. Bovendien mag je dan geen titel voeren. Anders geschreven: na jaren van zwoegen en je best doen, sta je aan het einde van je “HBO studie” met lege handen.

 

Onderwijsinspectie, NVAO…. en wat is CROHO dan?

CROHO staat voor Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Je kunt in dit register nakijken of de HBO opleiding erkend is. Voor LOI en NTI is het registeren van hun HBO opleidingen nodig om titels en graden toe te mogen kennen. Daarnaast is het voor CROHO-ingeschreven HBO opleidingen mogelijk om studiefinanciering aan te vragen (met uitzondering van LOI en NTI – zie voor belastingvoordelen van je HBO opleiding het onderdeel ‘De kosten van je thuisstudie HBO’).

 

Zijn er bij een HBO thuisstudie vooropleidingseisen?

Net zoals er bij een reguliere HBO opleiding vooropleidingseisen zijn, zijn deze er ook voor een thuisstudie HBO. Je zult dus aan deze vooropleidingseisen moeten voldoen, voordat je van start kunt gaan. De vooropleidingseisen voor een HBO opleiding zijn:

 • HAVO diploma
 • VWO diploma
 • MBO niveau 4 diploma

Als je niet aan de vooropleidingseisen voldoet, dan zijn er nog enkele mogelijkheden om toegelaten te worden tot de HBO opleiding van je keuze.
Zowel NTI als LOI bieden de HBO 21+ toets aan. Dit is een toets voor iedereen die minimaal 21 jaar is. Op basis van meerkeuzevragen wordt je niveau op het gebied van taal (Nederlands en Engels), logica en rekenen getoetst. Als je voor de HBO 21+ toets slaagt, mag je van start met de HBO opleiding. Daarnaast is het mogelijk om een korte HBO opleiding te volgen. Slaag je hiervoor? Dan heb je aangetoond voldoende kennis te hebben en mag je aan de slag met je HBO studie van je keuze.

 

Wat is de studieduur van een thuisstudie HBO?

HBO opleidingen hebben een wettelijke studieduur van 4 jaar. Dit geldt zowel voor klassikale opleidingen als voor een HBO thuisstudie. Echter biedt het thuis volgen van een HBO opleiding het grote voordeel dat je flexibel bent met je tijdsindeling. Heb je veel tijd? Dan kun je ook hard doorwerken en eerder dan vier jaar klaar zijn. Heb je wat minder tijd om te studeren? Dan kun je er ook langer over doen.

 

Is mijn HBO-diploma na een thuisstudie net zoveel waard als het diploma van een HBO college?

Hier is maar één simpel antwoord mogelijk: JA!

Jouw HBO diploma, wat je met een thuisstudie hebt behaald, is net zoveel waard als het HBO diploma wat je bij een HBO college kunt halen. Dat wordt gewaarborgd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De NVAO controleert afstandsopleiders en HBO colleges (zoals hierboven beschreven) zodat de waarde voor iedere HBO student gelijk is.

En misschien is de waarde van een thuisstudie HBO diploma nog groter, omdat je met een thuisstudie hebt laten zien over doorzettingsvermogen en discipline te beschikken. Dit zijn natuurlijk kwaliteiten die goed zijn als je gaat solliciteren.

 

Moet ik stage lopen bij een HBO thuisstudie?

Zoals hierboven al is uitgelegd, voldoet een HBO thuisstudie volledig aan de criteria die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt aan een volwaardige HBO opleiding. Een onderdeel van elke HBO opleiding is het volgen van een stage. Doordat je stage loopt, pas je alles wat je geleerd hebt toe in de praktijk.

Vanuit LOI en NTI krijg je een persoonlijke stagebegeleider toegewezen. Hij of zij is je contactpersoon tijdens je stage en bespreekt met je de voortgang, hoe de ontwikkelingen zijn, mogelijke problemen, etcetera. Let er wel op dat je zelf een stageplek moet vinden. NTI en LOI kunnen je daarbij tips geven, maar je moet zelf aan de slag om een plek te vinden. Dus begin op tijd met het zoeken van een stageplek! Anders kan het zijn dat je studievertraging oploopt en dit is erg frustrerend.

Wil je geen stage lopen? Kijk dan eens op HBO opleiding zonder stage om te zien of dit een alternatief voor je kan zijn.

 

Associate Degrees

Een Associate Degree (Ad) is een twee-jarige HBO opleiding. Dit is dus een interessant alternatief voor een volwaardige HBO opleiding. Bovendien zijn de Associate Degrees erkend door de NVAO.

LOI Associate Degrees opleidingen

NTI Associate Degrees opleidingen

 

De kosten van je thuisstudie HBO

De kosten voor je HBO opleiding zijn te vinden op de websites van NTI en LOI. Let goed op bijkomende kosten zoals inschrijfgeld en ook of alle examenkosten al in rekening worden gebracht. Dit voorkomt verrassingen achteraf.

Je kunt maandelijks betalen of je kunt er voor kiezen om het bedrag ineens te betalen. Als je hiervoor kiest, krijg je een korting.

Via de belastingdienst is het vaak mogelijk om een deel van de studiekosten terug te krijgen. Welke studiekosten zijn aftrekbaar?

 • Lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld.
 • Betaal je instellingscollegegeld? Neem dan dit bedrag. Instellingscollegegeld is het bedrag dat de onderwijsinstelling zelf heeft bepaald. Dit bedrag is hoger dan het wettelijke collegegeld.
 • Leermiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld voor de thuisstudie HBO. Hieronder vallen ook boeken, readers, cd-roms en software.
 • Beschermingsmiddelen die de onderwijsinstelling verplicht heeft gesteld (bijvoorbeeld om handschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming, schoenen met stalen neuzen, een helm, een kappersschort of een stofjas).
 • Kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties)
 • Je kunt uw competenties laten vastleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze moet je laten opmaken door een erkend instituut.

Let op: Computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur) is niet aftrekbaar.

 

Hopelijk heb je door het lezen van deze pagina een goed beeld gekregen over de voorwaarden en mogelijkheden van een thuisstudie HBO.

 

Ga naar alle HBO opleidingen van LOI

Ga naar alle HBO opleidingen van NTI