HBO opleiding zonder stage volgen

HBO opleiding zonder stage volgen

Een onderdeel van het volgen van een HBO opleiding is het succesvol afronden van een stage. Voor het afronden van deze HBO stage staan een bepaald aantal uren. Misschien past een stage niet in je drukke planning, of is je werkplek niet geschikt om daar de praktijk te volgen. Zijn er dan nog andere mogelijkheden voor je? Kun je een HBO opleiding zonder stage volgen?

 

NVAO HBO opleiding

De NVAO is verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van de HBO opleidingen. Dit doen ze in Nederland en in Vlaanderen. Met andere woorden: de NVAO toetst of de HBO opleiding inhoudelijk kwalitatief in orde is. Een onderdeel waar naar gekeken wordt is of het geleerde ook goed in de praktijk wordt gebracht. Daarom heeft een HBO opleiding (thuisstudie of klassikaal) een stage als onderdeel van het studiepakket.

 

Is een HBO opleiding zonder stage mogelijk bij NTI en LOI?

Ja, het is mogelijk om een HBO opleiding zonder stage te volgen. Dit lijkt haaks te staan op wat er geschreven is bij de NVAO. Daar staat dat het geleerde ook in de praktijk moet worden gebracht. Maar een aantoonbare praktijkervaring kan er ook voor zorgen dat je HBO opleiding zonder stage kan worden afgerond.

NTI heeft de volgende criteria voor het aanvragen van een vrijstelling van je HBO stage:

 1. De propedeuse van je HBO opleiding is behaald bij NTI
 2. Tijdens deze opleiding heb je minimaal 100 EC (European Credits – studiepunten) behaald
 3. Je hebt het derde lespakket van je HBO opleiding ontvangen

Dus als je aan deze criteria voldoet, dan heb je de mogelijkheid om een vrijstellingsverzoek bij NTI in te dienen. De kosten hiervoor bedragen 150 euro. Bij een positief antwoord kun je dus je HBO opleiding zonder stage afsluiten bij NTI.

Dit zijn de vijf meest verkochte HBO opleidingen van NTI:

 1. HBO Toegepaste psychologie NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 2. HBO Rechten NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 3. HBO Pedagogiek NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 4. HBO Voeding en diëtiek NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 5. HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie

Ga naar alle HBO opleidingen van NTI

 

Bij LOI is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen om een HBO opleiding zonder stage te volgen door het overleggen van een ervaringscertificaat (EVC). In een ervaringscertificaat is objectief vastgelegd welke vaardigheden en praktische ervaringen jij hebt. Dus als er objectief is vastgesteld aan de hand van de procedures en standaarden van het ervaringscertificaat dat jij voldoende praktijkervaring bezit, kun je bij LOI een HBO opleiding zonder stage volgen.

Dit zijn de vijf meest verkochte HBO opleidingen van LOI:

 1. HBO Informatica NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 2. HBO Toegepaste psychologie NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 3. HBO Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 4. HBO Lerarenopleiding wiskunde NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie
 5. HBO Vertaler Engels NVAO geaccrediteerde HBO thuisstudie

Ga naar alle HBO opleidingen van LOI

 

Associate Degrees

Een Associate Degree (Ad) is een twee-jarige HBO opleiding. Dit is dus een interessant alternatief voor een volwaardige HBO opleiding. Bovendien zijn de Associate Degrees erkend door de NVAO.

LOI Associate Degrees opleidingen

NTI Associate Degrees opleidingen

 

Korte HBO programma’s

Zowel NTI als LOI bieden korte HBO programma’s aan. Een HBO programma behandelt een deel van de lesstof uit een volledige HBO opleiding. Op deze manier wordt je binnen enkele maanden bijgespijkerd op HBO niveau. Daarbij ontvang je een erkend certificaat. Mocht je een volledige HBO opleiding volgen, kun je een vrijstelling krijgen voor de gevolgde lesstof. Een HBO programma is dus geen volwaardige HBO opleiding, maar is wel een alternatief voor mensen die geen stage willen lopen.

 

 

LOI of NTI?

Thuisstudie HBO