Cursus Nederlandse geschiedenis

Cursus Nederlandse geschiedenis

Wil je graag meer over de geschiedenis van Nederland leren? Dan is een cursus Nederlandse geschiedenis echt iets voor jou! Op een gestructureerde manier leer je veel interessante dingen over onze geschiedenis. Les na les doe je nieuwe inzichten op en aan het einde van de cursus Nederlandse geschiedenis heb je veel nieuwe dingen geleerd.

Wat leer je allemaal in de LOI cursus Nederlandse geschiedenis?

Een groot deel van de Nederlandse geschiedenis komt in detail terug in de thuisstudie. Je leert over de onderwerpen:

 • Wat is geschiedenis? Bronnen voor historische kennis en historische publicaties.
 • Prehistorie: 3000 jaar voor Christus. Jagers, verzamelaars en de eerste boeren. Er is speciale aandacht voor de Hunebedden.
 • Grieken en Romeinen: 3000 jaar voor Christus tot 500 jaar na Christus. Met speciale aandacht voor de Romeinse verdedigingszones: de Limes.
 • Monniken en Ridders: 500 – 1000. De verspreiding van het Christendom in de vroege middeleeuwen en het ontstaan van de Islam. Ook wordt er dieper ingegaan op de zelfvoorzienende agrarische cultuur. Speciale aandacht voor Willibrord, Bonifatius en Karel de Grote.
 • Steden en Staten: 1000 – 1500. Zelfstandigheid van steden, centralisatie en het begin van staatsvorming. Speciale aandacht is er voor het Nederlandse schrift.
 • Er is extra aandacht voor Floris V (de vijfde) en de ontwikkeling van de Hanzesteden.
 • Ontdekkers en hervormers: 1500 – 1600. Veel interessante onderwerpen worden behandeld waaronder de renaissance, reformatie, boekdrukkunst, Europese overzeese expansie en het conflict in de Nederlanden.
 • Verdiepend wordt er ingegaan op Erasmus en Willem van Oranje.
 • Regenten en vorsten: 1600 – 1700. De economische en culturele bloei van de Nederlandse republiek. VOC. Wereldhandel. Wetenschappelijke revolutie. De Atlas Maior van Joan Blaeu. Hugo de Groot.
 • In een verdiepend hoofdstuk worden Rembrandt en Spinoza behandeld.
 • Pruiken en revoluties: 1700 – 1800. De uitbouw van de Europese overheersing. Het verlichte denken. En democratische revoluties in verschillende westerse landen.
 • Verdiepend komen patriotten, Napoleon en de slavernij aan bod.
 • Burgers en stoommachines: 1800 – 1900. Industriële revolutie. Sociale kwesties. Politiek-maatschappelijke stromingen.
 • In een verdiepend hoofdstuk is er extra aandacht voor Aletta Jacobs, Max Havelaar en Koning Willem I.
 • Wereldoorlogen: 1900-1950. Eerste en Tweede wereldoorlog. Communisme. Crisis in de jaren 20 en 30.
 • Willem Drees en Indonesië komen verdiepend aan bod.
 • Televisie en computer. Wapenwedloop. Dekolonisatie. Europese Unie. Multiculturele samenleving. Suriname. Antillen. Srebrenica.
 • Verdiepend gaat het over Nederland binnen Europa en de multiculturele samenleving van Nederland.
 • Geschiedenis van de rechtstaat sinds 1848. Ontwikkeling van de rechtstaat in Nederland.
 • Staatsinrichting. Trias politica. Parlementaire democratie.

Zoals je ziet is de inhoud van de cursus Nederlandse geschiedenis erg interessant en diepgaand.

Is het moeilijk?

Voor de cursus Nederlandse geschiedenis is geen vooropleiding vereist. Dat betekent dat de thuisstudie voor iedereen geschikt is. Het enige wat van belang is, is dat je meer over de Nederlandse geschiedenis wilt weten.

Wat mag een Cursus Nederlandse geschiedenis kosten?

In het onderstaande overzicht worden alle mogelijkheden getoond om de Cursus Nederlandse geschiedenis als thuisstudie (en eventueel klassikaal) te volgen. Bekijk de verschillende mogelijkheden en schrijf direct online in. Dit is geheel vrijblijvend; er is een proefperiode. Je bent dus tot niets verplicht en hebt zo twee weken de mogelijkheid om te testen.